Kiitos demon käytöstä.

HUOM! Demossa antamasi tiedot eivät tallennu, vaan häviävät istunnon päättyessä tai katketessa. Sulje näyttö painamalla yläkulmassa olevaa rastia.

 

 

Tack för användningen av demoversionen.

OBS! Uppgifter som du anger i demoversionen sparas inte i programmet utan försvinner när du avslutar sessionen eller om förbindelsen bryts. Stäng fönstret genom att trycka på krysset i det övre hörnet.

 

 

Thank you for using the Demo.

Please note that the system saves no user input. Thus, all the input will disappear when your Demo session is over or when it is aborted. Press the × at the top right corner to close.