Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
suurenna teksti

Sisältö

 

Alijäämähyvitykset

 

Alijäämähyvitys
Erityinen alijäämähyvitys

Alijäämähyvitys

Jos vähennyskelpoisten tulonhankkimismenojen, korkomenojen ja pääomatuloista vähennettävien tulolähteen tappioiden määrä on suurempi kuin veronalaisten pääomatulojen määrä, on erotus pääomatulolajin alijäämää. Alijäämän perusteella tehdään alijäämähyvitys verosta. Alijäämähyvitykset vähennetään ansiotulosta valtiolle suoritettavasta tuloverosta.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä

Alijäämähyvitys on pääomatuloveroprosentin mukainen osuus verovuonna syntyneestä pääomatulolajin alijäämästä, mutta kuitenkin enintään 1 400 euroa.

Alijäämähyvityksen enimmäismäärää korotetaan 400 eurolla, jos elätettävänä on yksi alaikäinen lapsi ja 800 eurolla, jos elätettäviä lapsia on useampia. Puolisoista enimmäismäärän lapsikorotuksen saa se, jolla ansiotulosta määrättävän valtion tuloveron määrä on suurempi, elleivät puolisot ole toisin vaatineet.

Pääomatulolajin tappio

Siltä osin kuin alijäämähyvitystä ei ole voitu ottaa huomioon verosta tehtävänä vähennyksenä, vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavan kymmenen vuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Erityinen alijäämähyvitys

Mikäli vähennyskelpoisten vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen määrä on suurempi kuin veronalaisten pääomatulojen määrä, vähennys tapahtuu erityisenä alijäämähyvityksenä valtiolle ansiotuloista suoritettavasta tuloverosta. Vähennys tehdään muiden verosta tehtävien vähennysten jälkeen. Erityisen alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 500 euroa.

Esimerkki vakuutusmaksuja on maksettu 5 000 euroa. Pääomatuloja on 3 000 euroa. Pääomatuloista vähennetään 3 000 euroa ja ylimenevästä osuudesta lasketaan erityinen alijäämähyvitys 30 prosentin mukaan (2 000 x 30 %= 600). Valtiolle suoritettavasta tuloverosta vähennetään siten 600 euroa, mikäli valtion tuloveron määrä on vähintään erityisen alijäämähyvityksen suuruinen.

Erityisestä alijäämähyvityksestä ei synny pääomatulolajin tappiota.

Erityisen alijäämähyvityksen siirto puolisolle

Mikäli vakuutettuna olevan tai pitkäaikaissäästämissopimuksen varoihin oikeutetun puolison valtiolle suoritettavan tuloveron määrä ei riitä erityisen alijäämähyvityksen vähentämiseen, käyttämättömän osa erityisestä alijäämähyvityksestä vähennetään toisen puolison verotuksessa.


sivu suomeksi | sidan på svenska

© Verohallinto 5.12.2011

Tulosta sivu  |  Facebook  Twitter  Linkedin 

© Verohallinto 5.12.2011