Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
suurenna teksti

Sisältö

 

Yrittäjien vakuutusmaksut ja työtulo

Yrittäjän vakuutusmaksut

Yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin kuuluvat Suomessa asuvat ansiotyötä tekevät henkilöt, jotka eivät ole työssään työ- tai virkasuhteessa.

YEL:n piiriin kuuluvat yrittäjät, jotka toimivat toiminimellä, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies sekä osakeyhtiön osakas, joka on yhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia. Vuodesta 2011 alkaen YEL:n tai MYEL:n piiriin kuuluvana yrittäjänä voidaan pitää myös sellaista osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka omistaa yhtiöstä yli 30 prosenttia. MYEL:n piiriin kuuluvat Suomessa asuva maatalousyrittäjä eli viljelijä, kalastaja ja poronhoitaja. Lisäksi lain piiriin kuulumisen edellytyksenä on, että henkilö toimii itsenäisenä yrittäjänä.

Yrittäjän ottamat YEL- ja MYEL- vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia menoja. Vakuutusmaksut voidaan vähentää yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa, mikäli vakuutusmaksuja ei ole vähennetty yrityksen kirjanpidossa.

Työtulo 

YEL- ja MYEL- vakuutuksen ja vakuutusmaksujen perustana on YEL- tai MYEL-työtulo. Yrittäjä sopii työtulon yhdessä vakuutusyhtiönsä kanssa. Työtulon määrä ei ole välttämättä sama kuin yritystoiminnasta saadun ennakonpidätyksen alaisen palkkatulon, työkorvauksen tai ennakonkannon alaisen tulon määrä.

YEL-työtulo korvaa yrittäjän sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennassa yrittäjän omasta yrityksestä saaman palkkatulon (yrittäjän palkka),  osinkotulon, työkorvauksen ja elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuuden. MYEL-työtulo korvaa sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennassa yrittäjän maatalouden ja porotalouden ansiotulo-osuudet sekä elinkeinotoiminnan ansiotulo-osuuden.

Yrittäjän tai maatalousyrittäjän sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu lasketaan muista kuin yritystoiminnasta saaduista ansiotuloista normaalisti.

Esimerkki1.

Työtulon määrä on 20 000 euroa. Yritystoiminnasta saadun palkkatulon määrä on 15 000 euroa. Sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun laskennan perusteena käytetään työtulon määrää 20 000 euroa.

Esimerkki 2.

Työtulon määrä on 20 000 euroa. Yritystoiminnasta saadun palkkatulon määrä on 15 000 euroa. Lisäksi muusta kuin yritystoiminnasta saadun palkkatulon määrä on 10 000 euroa.

Yrittäjän korotetun sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun perusteena käytetään työtulon määrää 20 000 euroa. Muusta palkkatulosta 10 000 euroa peritään palkansaajan sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu.

Verohallinto saa vuosittain eläkevakuutuslaitoksilta tiedon yrittäjän YEL-/MYEL-työtulon määrästä. Tämän tiedon perusteella verohallinto laskee sairaanhoitomaksun ja päivärahamaksun niin, että työtulo korvaa laskennassa yritystoiminnan ansiotulot.

Apurahat ja eläkevakuutus

Vuodesta 2009 alkaen apurahan saajat kuuluvat saamansa apurahan perusteella eläketurvan sekä sairausvakuutuksen etuuksien piiriin. Apurahan saaja vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti, jolloin hänelle myönnetään vähennyksenä maksetut eläkemaksut.

Apurahan perusteella maksetaan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua sekä päivärahamaksua. Maksujen laskenta toimii kuten MYEL –yrittäjillä. Verohallinto saa vuosittain tiedon apurahojen määristä sekä apurahoja vastaavasta työtulon määrästä. Tämä työtulo korvaa maksujen laskennassa maksetun apurahan määrän. Ellei maksuja ole voitu kerätä ennakkoperinnässä, tulee maksut maksettaviksi jäännösverona.


sivu suomeksi | sidan på svenska

© Verohallinto 14.11.2011

Tulosta sivu  |  Facebook  Twitter  Linkedin 

© Verohallinto 14.11.2011