Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
suurenna teksti

Sisältö

 

Ulkomaan tulot

Suomessa asuva eli yleisesti verovelvollinen on Suomessa verovelvollinen myös ulkomailta saamastaan tulosta, lähtökohtaisesti verovelvollisuus on siis maailmanlaajuista. Toisaalta, eräät ulkomaantulot on säädetty vapaiksi Suomen verosta.

Suomessa yleisesti verovelvollinen on henkilö, jolla on vakituinen koti Suomessa tai joka oleskelee täällä jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo ei katkaise Suomessa oleskelua.  Suomen kansalaista pidetään yleisesti verovelvollisena pysyvän ulkomaille muuton jälkeenkin muuttovuotta seuraavan kolmen vuoden ajan, ellei henkilö osoita olennaisten siteiden Suomeen katkenneen aikaisemmin.

Verovapaaksi ulkomaantuloksi on säädetty muun muassa yksityissektorin työnantajan palveluksessa ulkomailla työskentelystä saatu palkka, silloin kun ulkomaantyöskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan ja työskentelyvaltiolla on oikeus verottaa tulo. Suomalainen työnantaja tutkii työskentelyvaltion verotusoikeuden, Suomessa käyntien määrän ja muut tämän niin sanotun kuuden kuukauden säännön edellytykset ja mahdollisesti soveltaa sääntöä jo ennakonpidätysvaiheessa. Veroilmoituksen jättämisen yhteydessä voi selvittää 6kk-säännön edellytysten täyttyneen esimerkiksi lomakkeella 16 ja vaatia tulon verovapautta, jos suomalainen työnantaja ei ole soveltanut sääntöä. Selvitys ulkomaantyöskentelystä on annettava aina silloin, kun henkilö työskentelee ulkomailla ulkomaiselle työnantajalle.

Ulkomailla pidempään oleskeleva yleisesti verovelvollinen Suomen kansalainen voi olla myös kyseisessä oleskeluvaltiossa yleisesti verovelvollinen sikäläisen verolainsäädännön mukaan. Tällöin ratkaistaan tuloverosopimuksen määrittelyjen perusteella se valtio, jossa tällaisen ”kaksoisasujan” katsotaan asuvan verosopimusta sovellettaessa. Verosopimuksen mukaisella asuinvaltiolla on laajempi verotusoikeus henkilön tuloihin, mutta myös velvollisuus poistaa mahdollinen kaksinkertainen verotus verosopimuksessa määritellyllä tavalla.

Jos Suomessa asuvalla yleisesti verovelvollisella henkilöllä on tuloa valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa. Toiselle valtiolle samasta tulosta vastaavalta ajalta maksettu vero hyvitetään Suomessa.

Ulkomailla asuva, Suomessa rajoitetusti verovelvollinen henkilö antaa veroilmoituksen Suomeen, mutta vain Suomesta saaduista tuloista. Veroilmoituksella selvitetään kuitenkin vain sellaiset Suomesta saadut tulot, joista suomalainen maksaja ei ole perinyt lähdeveroa tuloa maksaessaan.


sivu suomeksi | sidan på svenska

© Verohallinto 20.11.2013

Tulosta sivu  |  Facebook  Twitter  Linkedin 

© Verohallinto 20.11.2013