Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
pienennä teksti

Sisältö

 

Verotiliverojen ilmoittaminen

    • Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
    • Myös palautukseen oikeuttava arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
    • Ilmoittamisen määräpäivät ovat yhtenäiset.
    • Ilmoituksen tulee olla määräpäivänä perillä Verohallinnossa. Myöhässä ilmoittamisesta määrätään myöhästymismaksua.
    • Pienillä yrityksillä on mahdollisuus pidempiin ilmoitusjaksoihin.

Kausiveroilmoitus
Verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella.
Kausiveroilmoituslomake (www.vero.fi) 

Kausiveroilmoituksen täyttöoppaassa on ohjeet ilmoituksen täyttämiseen ja antamiseen.
Kausiveroilmoituksen täyttöopas (www.vero.fi)

Pienille yrityksille pidennetyt ilmoitusjaksot
Pienet yritykset voivat antaa kausiveroilmoituksen ja maksaa verot kalenterivuosittain tai neljännesvuosittain.

Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa.

Jos liikevaihto on enintään 25 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä lähdeverot neljännesvuosittain.

Lisätietoja: 
Hakeutuminen pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon (www.vero.fi)

Milloin kausiveroilmoitus annetaan?

Kuukausittain ja neljännesvuosittain annettavan kausiveroilmoituksen tulee olla perillä viimeistään sen kalenterikuukauden 12. päivänä, jona vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Tämä määräpäivä koskee sähköisiä ilmoituksia.

Paperilla annetun ilmoituksen sen sijaan tulee olla perillä Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivänä.

Kalenterivuosimenettelyssä olevan on annettava kausiveroilmoitus viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.

Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä sattuu lauantaiksi, sunnuntaiksi tai muuksi pyhäpäiväksi, ilmoituksen tulee olla perillä seuraavana arkipäivänä.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät (www.vero.fi)

Miten ilmoitus annetaan?

Ilmoituksen voi antaa verkossa Verotili-palvelussa tai muiden operaattorien sähköisissä asiointipalveluissa. Ilmoituksen voi antaa myös paperilla, mutta paperisen ilmoituksen määräpäivä on viisi päivää aikaisemmin kuin sähköisen.

Kausiveroilmoitus on allekirjoitettava
Kausiveroilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Kausiveroilmoittamiseen voi valtuuttaa toisen henkilön tai esim. tilitoimiston. Kun asiakkaalla on veroasioiden hoitamisesta sopimus tilitoimiston kanssa, tilitoimisto voi allekirjoittaa kausiveroilmoituksen asiakkaan puolesta. Valtuutuksen olemassaolo tulee voida näyttää, jos Verohallinto sitä pyytää. Sähköisesti annetulla kausiveroilmoituksella tunnistautuminen korvaa allekirjoituksen.

Kausiveroilmoituksen myöhästymismaksu
Jos kausiveroilmoitus saapuu Verohallintoon määräpäivän jälkeen, Verohallinto määrää myöhästymismaksun. Päätös myöhästymismaksusta merkitään verotiliotteelle. Päätökseen voi hakea muutosta Verohallinnolta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Verohallinto voi eräissä tilanteissa jättää myöhästymismaksun perimättä tai huojentaa sitä. 

Lisätietoja:
Myöhässä saapuneille kausiveroilmoitustiedoille määrätään myöhästymismaksua
Huojentaminen

© Verohallinto 2.1.2013


© Verohallinto 2.1.2013