Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
   

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

8.12.2009

ALVEU

Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavaa arvonlisäverojärjestelmää koskevat säännökset sisältyvät pääosin 28.11.2006 annettuun neuvoston direktiiviin 2006/112/EY (arvonlisäverodirektiivi).  Arvonlisäverodirektiiviä sovelletaan kunkin EU-maan ja EU:n alueella tapahtuviin tavaroiden ja palvelujen myynteihin ja muihin veronalaisiin toimiin. EU-maan ja unionin alue on määritelty direktiivissä, ja 6. artiklassa tietyt alueet on rajattu EU-maan alueen ulkopuolelle. Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen mukaan myös Ahvenanmaa on tällainen veroalueen ulkopuolinen alue, vaikka se kuuluu EU:n tullialueeseen.

 

EU-maan alueeseen maantieteellisesti kuuluvat mutta maan ja unionin veroalueen ulkopuoliset alueet eli ns. kolmannet alueet ovat EU:n veroalueeseen nähden samassa asemassa kuin EU:n ulkopuoliset eli kolmannet maat.

 

Edellä mainitun vuoksi kuten EU:n ulkopuolisesta maasta oleva yritys, ei myöskään ahvenanmaalainen yritys voi tehdä sähköistä arvonlisäveron palautushakemusta toiseen EU-maahan.

 

Ahvenanmaalainen yritys voi hakea arvonlisäveron palautusta muista EU-maista käyttäen ns. 13. direktiivin (86/560/EY) menettelyä. Hakemus tehdään palautusmaan lomakkeella ja siihen liitetään mukaan todistus arvonlisäverovelvollisuudesta sekä alkuperäiset laskut. Todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta voi pyytää Maarianhaminan verotoimistosta.

© Verohallinto 29.6.2009


© Verohallinto 29.6.2009