Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

 
på svenska
in English
pienennä teksti

Sisältö

 

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys


Veronmaksukyvyn alentumisvähennys voidaan vaatimuksesta myöntää, jos verovelvollisen veronmaksukyky on verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varat huomioon ottaen erityisestä syystä vähentynyt olennaisesti. Erityisiä syitä voivat olla esim. elatusvelvollisuus, työttömyys ja sairaus.

Yksinomaan sairaudesta aiheutunut olennainen veronmaksukyvyn alentuminen on vähennysperusteena vain silloin, kun verovelvollisen ja hänen perheensä yhteenlaskettujen sairauskustannusten määrä verovuonna on vähintään 700 euroa ja samalla 10 % vähennystä pyytävän verovelvollisen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.

Pienet tulot otetaan huomioon veroasteikossa, joten työttömyyden johdosta pienentyneet tulot eivät voi olla vähennyksen saamisen edellytys, ellei työttömyyteen liity myös muita veronmaksukykyä olennaisesti alentavia tekijöitä. Invaliditeetti huomioidaan invalidivähennyksessä sekä eläkkeensaajan asema ja pienet tulot eläketulovähennyksessä, joten ne eivät yksinään voi olla vähennyksen myöntämisen edellytyksenä olevia erityisiä syitä. Myös niille, joiden elatusvelvollisuus huomioidaan elatusvelvollisuusvähennyksenä, voidaan vähennys myöntää vain erityistapauksissa.

Vähennyksen enimmäismäärä on 1400 euroa.


sivu suomeksi | sidan på svenska

© Verohallinto 10.2.2011


© Verohallinto 10.2.2011